Anatomy Posters & Cards

  • Beautifull posters by Jan van Baarle

  •  

Most posters we sell are from Jan van Baarle.

Hij vertelt: " Ik ben begonnen met kaarten en posters te maken toen ik kursussen gaf en er soms gebrek was aan materiaal.
Inmiddels ben ik met de kursussengeven opgehouden maar vind ik m'n plezier in het onderzoeken, documenteren en vormgeven van de onderwerpen waarover ik uitgeef. De meeste van de hier getoonde kaarten heb ik zelf gemaakt omdat de onderwerpen me interesseerden en ik er daarom veel documentatie over had verzameld, dat ik me er mee bezig heb gehouden of er kursus in gegeven heb.
De anatomieposters heb ik gemaakt na enkele nadrukkelijke vragen van bekenden Rufus Camphausen heeft de kabalah-kaart gemaakt.
De dubbele Chakrakaart is een coproductie van Gesine zu Muenster en mij. De zeer uitgebreide tabellen zijn van haar hand.

He says: "I started to make maps and posters when I gave courses and sometimes there was a lack of material.
In the meantime, I stopped giving courses, but I enjoy studying, documenting and designing the topics on which I am publishing. I made most of the maps shown here because the subjects interested me and therefore I had gathered a lot of documentation about it, that I kept myself busy with it or given it a course.
I made the anatomy posters after some emphatic questions from acquaintances Rufus Camphausen made the kabalah card.
The double Chakra card is a co-production of Gesine zu Muenster and me. The very extensive tables are by her hand.


I am doing this for almost forty years and I still enjoy it. The digital design I made myself almost twenty years ago. Meanwhile, everything is digital. With every reprint the data is checked again and usually also the designs are updated. All very traditional, but you should not be surprised if you see my posters in Canada, Australia or Hong Kong, or the therapist around the corner.

Shopping cart

No items in shopping cart.

Newsletter

Subscribe to our newsletter
Subscribe
© 2008 - 2024 massagewebshop | sitemap | rss